Heim  > Koncesija

Koncesija

Koncesija je pogodba med izvajalcem zdravstvenih storitev (zdravnik zasebnik ali ZD) in ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). 

Pravila in standardi, ki določajo način oskrbe obolelih in manjkajočih zob so zapisana v t.i. Zeleni knjigi. Veliko pacientov sprejme ta "standardni", gospodarni način zdravljenja, nevedoč da so bila pravila z zobozdravstveno stroko nazadnje usklajena leta 1982 (!). Ker sodobno zobozdravstvo ponuja bistveno kvalitetnejše, trajnejše in bolj estetske načine oskrbe zob, je pacientu pred zdravljenjem potrebno le- te tudi predstaviti. Velja pa omeniti, da so predvsem mlajši pacienti zelo dobro podučeni o sodobnejših načinih oskrbe in njihovih prednostih. 

Obširnejši članek na to temo je bil objavljen v reviji ISIS že leta 2008 pod naslovom "Pojasnila pacientom". Edina sprememba od takrat je uvrstitev parcialne proteze z ulito bazo med standardne storitve v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja (januar 2013). Povzetki iz članka:

1. Število pacientov in časovne zmožnosti:

 • V naši ambulanti je opredeljenih 2018 pacientov, ki jim zobozdravstvene storitve plača obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS) oz. dodatno zdravstveno zavarovanje (Triglav, Adriatic, Vzajemna).
 • ZZZS ima zakupljenih 6,5 ur delovnega časa dnevno (ordinacijski čas).
 • Vsak pacient ima pravico do pregleda zobovja in ustne votline enkrat na leto.
 • Za strokovno ustrezen pregled pacienta bi potreboval 15 minut (štiri paciente v eni uri), kar ob predvidevanju, da vsi pacienti izrabijo pravico do letnega pregleda pomeni, da bi za vse ostale storitve ostalo le 4,5 ure na dan. Ker v povprečju za ostale storitve (plombiranje, koreninsko zdravljenje in protetika) porabim 45 minut, bi to pomenilo le pet nadaljnjih pacientov v delovnem dnevu. Ob upoštevanju števila delovnih dni v letu seštevek pokaže, da bi se tako na zdravljenje v naši ambulanti lahko oglasilo največ 1100 pacientov v enem letu. To bi pomenilo, da 918 pacientov ne more dobiti nobenega termina (razen za pregled).
 • Vsak opredeljeni pacient bi v povprečju potreboval za strokovno neoporečno delo štiri do pet obiskov na leto.
 • Zaključek:
 1. 500 opredeljenim pacientom bi lahko omogočil strokovno ustrezno delo,
 2. 1000 opredeljenim pacientom bi lahko omogočil povprečno zobozdravstveno oskrbo,
 3. 2000 opredeljenim pacientom lahko lajšam bolečine in niham na robu strokovne napake

2. Zakaj je včasih potrebno čakati več kot 20 minut?

 • Iz zgoraj navedenega so vidne časovne zmogljivosti sistema. Frekvenca naročanja pačientov je 30 minut. Občasno se zgodi da vmes sprejmemo paciente z bolečino ali določeni posegi nenačrtovano zahtevajo več časa od predvidenega. Vse omenjeno povzroči zamik, kar pacienti občutite kot čakanje v čakalnici, ki traja več kot 20 minut.

3. Zakaj je naslednji termin "šele" čez štiri mesece?

 • Vzrok: preveliko število opredeljenih pacientov in proračun ZZZS, ki znaša za zobozdravstvene storitve približno 50 EUR za pacienta na leto (obvezno in dodatno zavarovanje skupaj).  

4. Zakaj ne morem podpisati pristopne izjave za opravljanje storitev v koncesijski ambulanti, v samoplačniški pa je storitev možno opraviti?

 • Kratek odgovor: preveliko število opredeljenih pacientov v koncesijski ambulanti (v terminu, ki ga ima zakupljenega ZZZS).
 • Obširneje: Del odgovora je pod točko 1., drugi del pa v pravilih, ki jih je dodatno določila ZZZS: izračuna se povprečno število pacientov na zobozdravnika v območni enoti. Zobozdravniki, ki presegajo to kvoto za več kot 10 odstotkov (skupna vrednost 110%), novih pacientov ne vpisujejo več. V naši ambulanti jo presegamo (121.92%). Ker ni določeno absolutno število pacientov, ampak je izhodišče povprečno število vpisanih pacientov na zobozdravnika, to pomeni le povečevanje števila opredeljenih pacientov, kar bo še dodatno obremenilo zobozdravnike, podaljšalo čakalne vrste in povečalo nezadovoljstvo pacientov. Zaradi vsega naštetega je delo v ambulanti včasih na nivoju zobozdravstva v vojnem stanju (nudenje prve pomoči- puljenje zob, drenaže ognojkov). Pri tem je treba še omeniti precejšne regionalne razlike pri številu opredeljenih pacientov. Medtem ko zobozdravniku iz ljubljanske izpostave ZZZS pri 1600 vpisanih pacientih ni treba  vpisovati več novih (presega 110 odstotno  regionalno kvoto), zobozdravnik iz murskosoboške še pri 2000 vpisanih pacientih te kvote ne dosega in je primoran vpisovat nove paciente.
 • Vse paciente, ki si želijo oskrbe v naši ambulanti, a nimajo podpisane izjave ali jo imajo in si želijo hitrejše in kakovostnejše oskrbe, lahko ustrezno oskrbimo le v samoplačniški ordinaciji. Ta deluje izven pogodbenega delovnega časa ZZZS. Režim oskrbe je tu bistveno drugačen, saj imamo na voljo več časa za celostno in kakovostnejšo oskrbo, na voljo imamo najsodobnejše materiale in tehnologije. Učinki terapije so zato hitrejši in zaradi upoštevanja zadnjih strokovnih standardov v zobozdravstvu, tudi trajnejši.

5. Zakaj moram za storitve doplačevati, za nekatere pa sem celo samoplačnik, čeprav so bile opravljene v pogodbenem času ZZZS?

 • ZZZS svojim "varovancem" zagotavlja oskrbo z materiali, ki so najcenejši na trgu v Republiki Sloveniji (112. člen, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja), nekateri med njimi so tudi sporni glede vpliva na splošno zdravje. ZZZS ima posebno "knjigo pravil", v skladu s  katerimi za določene situacije manjkajočih zob in precejšnje število drugih storitev oskrbe ne plača. Zobozdravnike sili v delo po standardih, ki so zapisani v t.i. Zeleni knjigi, ki je bila nazadnje usklajena z zobozdravstveno stroko leta 1982 (prav ste prebrali, 1982). Kaj bi rekli, če bi onkološkega bolnika zdravili po standardih veljavnih v letu 1982, ves napredek  zadnjih 30 let v tehnologiji, postopkih, znanju in zdravilih pa bi zanemarili, ker to ni v skladu s pravili ZZZS? Ali bi bilo število ozdravljenih pacientov enako kot danes?
 • Zobozdravniki kljub vsemu znamo in želimo opravljati zobozdravstvene storitve, ki sodijo v 21. stoletje. Zavedamo se, da je tudi izguba posamičnega zoba za zdravje pacienta pomembna, zato lahko/ morate pacienti za omenjene storitve doplačevati oziroma jih opravljati v samoplačniški ambulanti.

6. Zakaj moram pred načrtovanimi posegi podpisovati listine?

 • Kadar pri delu uporabljamo nadstandardni material ali storitve- standardi v obveznem (zobo)zdravstvenem zavarovanju so bili definirani leta 1982, vas seznanimo s ceno doplačila, privolitev v uporabo ustreznih materialov/ storitev pa morate tudi podpisati. V to kategorijo spada plombiranje z belim materialom namesto z amalgamom, izdelava keramičnih prevlek namesto fasetiranih, čiščenje zobnega kamna, plačevanje vmesnih členov (manjkajočih zob), ki jih zavarovalnica ne plača, strojne tehnike koreninskega zdravljenja,...
 • Poleg omenjenih podpisov, potrebujemo vaš podpis tudi ob izpolnjevanju zobnoprotetičnega naloga- listine, ki jo ZZZS zahteva ob izdelavi obsežnejših protetičnih konstrukcij. Na ta način nam je zavod naložil dodatno administrativno breme, pri čemer izgubljamo dragoceni čas, ki bi ga lahko posvetili delu s pacienti.
 • Najpomembnejša listina, ki vam jo dajemo v izpolnitev in podpis je FDI- vprašalnik o zdravju, kjer ugotovimo prisotnost rizičnih bolezni, ki pomembno vplivajo na zobozdravstvene posege.

7. Zakaj je čas za nenaročene paciente omejen med 7.00 in 8.00 uro?

 • Pacienti z bolečinskim stanjem zahtevajo nepredviden čas, zato v omenjenem terminu nimamo naročenih pacientov s časovno zahtevnejšimi posegi. Tako lahko hitreje sprejmemo v obravnavo tudi te, urgentne paciente. V preostalem delovnem času sprejmemo paciente z bolečino le izjemoma.
 • Pacienti z bolečino bi bili v ordinaciji s 1000 opredeljenimi pacienti (namesto 2000) prej izjema kot pravilo.

8. Zakaj me moti trkanje na vrata in zvonenje telefona ter zakaj vam asistentka ne odpre vrat oz.se ne oglasi na telefon, ko pa vendar že trkate oz. zvonite celo minuto?

 • Ves svoj delovni čas preživim v prostoru velikosti 5 x 5 metrov, moj pogled je večinoma časa skoncentriran na delovno polje 1 x 1 cm, nemalokrat 1 x 1 mm, položaj telesa med posegom ne sodi med ergonomske. Med večino posegov asistentki ne dovoljujem zapuščanja operacijskega mesta, saj bi lahko s tem ogrozila izid posega. Zaradi naštetega me vztrajno zvonjenje in trkanje po vratih močno moti, zato vas naprošam, da ste pri početju tega prizanesljivi. 

9. Zakaj ne morem takoj dobiti novih zob (protetičnega nadomestka) v breme ZZZS, ko pa so stari že neustrezni, trajnostna doba pa jim je že zdavnaj potekla?

 • Zaradi omejenih letnih sredstev, ki jih ZZZS nameni za zobozdravstvo, žal ne moremo oz. ne smemo oskrbeti vseh pacientov takoj, ne glede na njihove potrebe. V ordinaciji imamo zato urejeno čakalno knjigo. Po opravljeni pripravljalni terapiji (koreninska zdravljenja, plombiranja in zdravljenja obzobnih tkiv) in ugotovljeni potrebi po zamenjavi/izdelavi protetičnega nadomestka vas vpišemo v čakalno knjigo. Trenutna čakalna doba je eno leto.
 • Za vse, ki želite hitrejšo oskrbo, obstajata dve možnosti:
 1. na naslovu www.ZZZS.si poiščite zobozdravnika, ki še sprejema nove paciente in ima krajšo čakalno dobo.
 2. privoščite zobem, da jih oskrbimo v samoplačniški ordinaciji

ZAKLJUČEK

 • Spoštovani pacienti! Žal mi je, da vas moram na ta način obveščati o vaših pravicah, možnostih naše ordinacije in sistemu javnega zobozdravstva v Sloveniji. Za stanje opisano v zgornjem sestavku niste krivi ne vi ne jaz ne moja asistentka. Po najboljših močeh se trudiva, da delo v danih razmerah poteka kar se da normalno in da ugodiva željam in potrebam naših pacientov, kar pa žal iz prej omenjenih razlogov ni vedno mogoče.

 

 

Kontakt

tel: 02 601 71 00

email: info@madens.eu

Naročanje & Nadomeščanje >>

 

Delovni čas koncesija

 • pon, tor: 12.30- 19.00
 • sre, čet, pet: 07.00- 13.30

Delovni čas samoplačniki

 •  po dogovoru

Madens

Cafova 1 (prej Fram 58B)
2313 Fram

Lokacija >>

Delovni čas koncesija

 • pon, tor: 12.30- 19.00
 • sre, čet, pet: 07.00- 13.30

Delovni čas samoplačniki

 •  po dogovoru